ÜNİVERSİTE HAZIRLIK

TYT-AYT SINAVLARA HAZIRLIK

LGS HAZIRLIK

ÖZEL DERS

intro img

NEDEN EĞİTMENLER VİP ?


 • Etkin iletişimi benimseyen kadrosu

 • Butik, teknolojik seviye sınıfları

 • Akademik tecrübeli eğitmenleri

 • Sosyal ve kültürel etkinlikleri

 • Ofis sistemi, kafes çalışmaları

 • Eksiklerin tesbiti ve giderilmesi

 • Bireysel takip ve koçluk sistemi

 • Tam öğrenme modelli eğitim anlayışı

 • Haftalık denemeler, zengin yayın desteği


intro img

DANIŞMANLIK

 • Her öğrenciye akademik danışman
 • Rehberlik hizmetleri; verimli der çalışma teknikleri
 • Üniversite tercih hizmetleri
 • Lise yerleştirme tercih hizmetleri
intro img

BİLİNÇLİ ÖĞRETMEN

   Öğrenci gelişimi boyutunda; öğrenciyi tanıma becerisine sahip olmalı, bireysel farklılıkları görebilmeli, öğrenci gelişimi ile öğrenmesi arasında bağ kurabilmeli,öğrenciyi güdüleyici etkinliklerde bulunabilmeli, sempatik olmalı, öğrencinin problemlerinin çözülmesinde yardımcı olabilmeli,fiziksel ve zihinsel yönden farklılığı olan öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam edebilecekleri tedbirleri ve çevrenin öğrenciyi olumlu yönde etkilemesini sağlayıcı tedbirleri alabilmelidir.

Bilinçli bir öğretmen, öğreteceği konunun özelliklerine göre öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmeli, eğitim ortamını daha verimli hale getirmek için kendine özgü taktikler geliştirebilmeli ve bilgi iletişim teknolojisinden yararlanabilmelidir. Bilinçli bir öğretmen, öğrencilerine bilimsel yöntemi öğretmeli ve onları, karşılaştıkları problemleri bilimsel yolla çözebilecek duruma getirebilmelidir.

       Sınıf içi etkinliklerde bilinçli bir öğretmen öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurabilmeli, öğrenme ortamını öğrencilerin ve konuların özelliklerine uygun hale getirebilmeli, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayabilmelidir. Ayrıca, ders sırasında etkili ve akıcı bir konuşmaya sahip olmalı, zamanı, tahtaya ve eğitim öğretim araç-gereçlerini verimli ve etkili bir biçimde kullanabilmeli,jest, mimik ve vücut hareketlerinde ölçülü olabilmelidir.

BİLİNÇLİ EBEVEYN

 

1. Sevgi: En önemlisi çocuklarınıza destek olup kayıtsız şartsız sevdiğinizi belli etmek! Sürekli fiziksel kontak (dokunmak, okşamak, öpmek) sayesinde çocuğunuzla tensel yakınlık kurmak... Ve başbaşa kaliteli zaman geçirmek.

2. Stres ve öfke ayarı: Kendi stresinizi ve öfkenizi, dolayısıyla da çocuğunuzdaki stres ve öfkeyi azaltmak için yöntemler geliştirin. Özellikle kendiniz için gevşeme teknikleri öğrenin. Ayrıca olaylara olumlu yorumlar getirmeyi prensip edinin.

3. Sağlıklı ilişki kurabilme ve sürdürebilme yeteneği: Karşı cinsle olan ilişkinizi çocuğunuzun örnek alması gereken model olarak düşünün. Çocuğunuzun yetişkin hayatında karşı cinsle kuracağı duygusal ilişkinin modelini siz şu anda çiziyorsunuz!

4. Bağımsızlık: Çocuğunuza saygı gösterin. Onu kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine karar verebilen, kendine güvenli bir birey olarak yetiştirin.

5. Eğitim ve öğrenim: Eğitim ve öğrenimin önemini sürekli ortaya koyun, bunu adeta aşılayın çocuğunuza. Siz de yaşantınıza daima öğrenmeyi dahil edin ki; çocuğunuz için eğitim yaşam biçimi haline gelsin.

6. Yaşamı başarıyla idare edebilme yeteneği: Çocuğunuza düzenli bir iş ve gelir sahibi olarak sağlıklı bir model sunun. Yaşamla başa çıkmanın yollarını böyle öğrenecektir.

7. Davranış: Çocuğunuza davranış eğitimi verirken olumlu yaklaşımları kullanarak istediğiniz davranışların oturmasına çalışın. Çocuğunuzun iyi davranışlarını hemen taltif edin. Ceza yöntemine ise başka hiçbir şey işe yaramayıp, çok çaresiz kaldığınızda başvurun.

8. Sağlık: Yaşayış ve beslenme şeklinizle çocuğunuza sağlık açısından ideal bir denge sağlayın. Düzenli spor şart. Erken başlanılan müziğin zekanın gıdası olduğunu unutmayın.

9. Din: Anne baba kendi inançlarına göre din ve ahlak eğitimi verebilir. Aşırıya kaçmadan verilen din ve ahlak eğitiminin çocuk gelişiminde faydalı olduğu görülüyor.

10. Koruma ve güvenlik: Çocuğunuzu korumak için gerekli önlemleri almanız şart. Çocuğunuzun dahil oldugu aktivitelerin neler olduğunu, nerelere kimlerle gittiğini bilmeniz şart. Fakat aşırı koruyucu ebeyenlerin kaş yaparken göz çıkarttığını da unutmayın. Bu konuda aşırıya kaçan ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerinin bluğ çağında ciddi şekilde bozulmaya başladığı ve mutsuz çocuklar yarattıklarını gösteriyor araştırmalar.


Online Kayıt Formu


Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri
Şube Tercihi

3

Şube

80

Öğretmen

45

Derslİk

1250

Mutlu Öğrencİ

YARIŞAN DEĞİL ÖĞRENDİĞİNİN FARKINDA OLAN ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ.

Sen de var mısın?
Online Kayıt Ol